Huishoudelijk reglement & Statuten

Regels en afspraken rond het lidmaatschap zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement

Statuten