Vertrouwenspersoon

VV Compaen vindt het belangrijk om een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met volleybal en zich thuis voelt binnen de vereniging. We hebben met elkaar daar ook een gedragscode voor vastgesteld. Met elkaar zorgen we ervoor dat zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging voorkomen wordt. Dat is dan ook één van de redenen waarom Compaen vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk, prettig en veilig blijft

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Bij wie kun je terecht?

Astrid Janse

asjanse@yahoo.com