Veilig sportklimaat

Compean verlangt een VOG van jeugdbegeleiders
Vanaf seizoen 2017/2018 verlangen we een VOG van iedereen die in zijn functie minderjarigen begeleid. Het gaat om functies als jeugdtrainers, jeugdcoaches en leiders van het jeugdkamp.
Personen in deze functie krijgen bericht van het bestuur hoe de VOG gratis aangevraagd kan worden.

Wat is een VOG?
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Waarom is een VOG belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen als kwetsbare groep, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging hebben we een plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van die maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, begeleiders of coaches. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Is er een aanleiding?
Nee, er zijn binnen de vereniging geen signalen van seksuele intimidatie. Wel zijn er in de media diverse gevallen van seksuele intimidatie aan de orde geweest, zowel in Nederland als in het buitenland. Deze berichten waren voor NOC*NSF aanleiding om te besluiten tot een onafhankelijke onderzoek en zijn voor het bestuur van Compaen de prikkel geweest om de VOG in te gaan voeren.