Notulen Ledenvergadering

De notulen van de algemene ledenvergadering 2017 zijn door (ouders van) leden op te vragen bij het secretariaat: secretariaat@vv-compaen.nl