Bestuursleden

Voorzitter:
Marcel Verkerk
06-51173444
voorzitter@vv-compaen.nl

Vice voorzitter:
Fred de Jong
dejong@upcmail.nl

Secretaris:
Sabine Rummens
s.h.rummens@gmail.com

Penningmeester: 
Paul van Tol
penningmeester@vv-compaen.nl

Jeugd commissie
vacant

Technische commissie:
Hanna Vlap hannavlap_94@live.nl