Bestuur

Voorzitters a.i.:
Sabine Rummens en Paul van Tol
voorzitter@vv-compaen.nl

Vice-voorzitter en wedstrijdzaken:
Fred de Jong
dejong@upcmail.nl

Secretaris:
Sabine Rummens
secretariaat@vv-compaen.nl

Penningmeester:
Paul van Tol
 penningmeester@vv-compaen.nl

Jeugd commissie:
Kaylee van de Meent
k.vandemeent@hotmail.com

Technische commissie:
Hanna Vlap
hannavlap_94@live.nl