Bestuur

Voorzitter:
Marcel Verkerk
voorzitter@vv-compaen.nl
06-51173444

Vice voorzitter en wedstrijdzaken:
Fred de Jong
dejong@upcmail.nl

Secretaris:
Sabine Rummens
secretariaat@vv-compaen.nl

Penningmeester: 
Paul van Tol

paul@wepses.nl

Jeugd commissie
vacant

Technische commissie:
Hanna Vlap
hannavlap_94@live.nl